Oczyszczalnia ścieków

Dla naszego zleceniodawcy pełniliśmy funkcję Kierownika Robót Budowlanych na zakresie fundamentów oraz zbiorników żelbetowych

Lokalizacja: Osie

Termin realizacji: 10.2021-03.2022

Czas realizacji: 6 miesięcy

  • Fundamenty budynku przepompowni
  • Okrągły zbiornik żelbetowy o poj. 250m3
  • Czterokomorowy zbiornik żelbetowy o poj. 1 040m3

Realizacje

Projekty, które wykonaliśmy
Zamknij menu