Hala magazynowa

Pełniliśmy funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej

Lokalizacja: Koteże

Termin realizacji: 12.2022 – 08.2023

Powierzchnia obiektu: 9 800 m2

  • Pompownia pożarowa i naziemny zbiornik ppoż.
  • Farma fotowoltaiczna
  • Otwarty, szczelny zbiornik retencyjny
  • 8 700 m2 nawierzchni drogowych i placów manewrowych

Realizacje

Projekty, które wykonaliśmy
Zamknij menu